top of page
Goalie

הרשמה לעונת המשחקים 2023/24 

קבוצת הנוער בלבד

כל שחקן בקבוצה מחוייב במילוי הטופס ע"י ההורים והשחקן.

אנא קראו היטב את תנאי הרישום ואת תנאי ואפשרויות התשלום.

בסיום הטופס מופיע קישור לתשלום בכרטיס אשראי.

Goal Keeper

הרשמה לעונת המשחקים 2023/24

לקבוצות טרום/ילדים/נערים.

כל שחקן בקבוצה מחוייב במילוי הטופס ע"י ההורים והשחקן.

אנא קראו היטב את תנאי הרישום ואת תנאי ואפשרויות התשלום.

בסיום הטופס מופיע קישור לתשלום בכרטיס אשראי.

bottom of page